สมาชิกระดับล่าง

 

สมาชิกระดับล่าง

 

สมาชิกระดับล่าง

  • นินจาถอนตัวของหมู่บ้านอาเมะคากุเระแทบทั้งหมู่บ้านที่รอดชีวิตจากสงครามกลางเมืองและหันไปจงรักภักดีกับเพนในฐานพระเจ้าที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลก ปัจจุบันหลังจากที่เพนตายนินจาถอนตัวของหมู่บ้านอาเมะคากุเระได้ออกจากแสงอุษา
  • ยูระ (เสียชีวิตแล้ว) โจนินจากหมู่บ้าน ซึนะคะกุเระ เป็นนินจาที่ยังคงภักดีต่อซาโซริ และหักหลังหมู่บ้าน เสียชีวิตจากการต่อสู้กับนารุโตะในฐานะ ร่างแทน ของอิทาจิระหว่างที่ทีมนารุโตะบุกไปชิงตัวกาอาระที่ถูกแสงอุษาจับตัวไป
  • โจนินของ ซึนะคะกุเระอีกคนที่เป็นร่างแทน ของคิซาเมะ เสียชีวิตในการปะทะกับทีมไก

 

สมาชิกระดับล่าง

 

  • ยาคุชิ คาบูโตะ ลูกน้องของ โอโรจิมารุ เดิมได้เข้าไปแทรกแทรงเป็นสปายให้แสงอุษา ลูกน้องของซาโซริมาก่อนแต่หักหลังและหันไปเข้ากับโอโรจิมารุเต็มตัว ในอดีตคาบูโตะถูกเก็บมาจากสงครามแห่งเขาคิเคียว โตมาที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า จน 3 ปีผ่านไป คาบูโตะเข้าร่วมกับรากเพื่อให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าให้ได้เงินเพื่อฟื้นฟูตลอด 5 ปี คาบูโตะเข้าแฝงตัวเป็นนินจาของหมู่บ้านอื่น หลายแคว้นเพื่อเอาข้อมูลให้ราก แต่ ยาคุชิ โนโนอุ มาเธอร์ของที่สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า เคยเป็นสมาชิกของรากรู้เหตุผลของคาบูโตะจากดันโซ จึงพยายามให้คาบูโตะเป็นอิสระ แต่ความจริงือ รากคิดว่าคาบูโตะรู้มากเกินไปจึงพยายามให้คาบูโตะกับโนโนอุ ฆ่ากันเอง จนคนที่รอดคือ คาบูโตะ และได้ฟังเรื่องทั้งหมดจากโอโรจิมารุ และคาบูโตะอยากรู้ว่าตัวเองคือใคร โอโรจิมารุ จึงมอบประวัติใหม่ให้ และแฝงตัวเข้า แสงอุษา พร้อมกับแฝงตัวเป็นเกะนินของโคโนฮะ หลังจากที่ซาสึเกะฆ่าโอโรจิมารุ คาบูโตะได้ฝังเซลล์ของโอโรจิมารุไว้ในร่างตน และมอบบันทึกสมาชิกของแสงอุษาให้นารุโตะ และในสงครามโลกนินจาครั้งที่ 4 เข้าร่วมเป็นพันธมิตรกับแสงอุษา ได้ใช้คาถาสัมปเวสีคืนชีพ เรียกเหล่านินจาที่มีชื่อเสียงที่ตายไปออกมา และถูกอิทาจิใช้อิซานามิ พร้อมกับโดนอ่านจันทราเพื่อหยุดคาถาสัมปเวสีคืนชีพ ปัจจุบันโดนขังไว้ในวังวนของอิซานามิ จะออกมาไม่ได้จนกว่าคาบูโตะเลิกคิดเลียนแบบเป็นคนอื่นที่ไม่ใช่ตนเอง แล้วกลับมาเป็นตัวเอง ในสงครามช่วงที่มาดาระถูกคืนชีพเป็นพลังสถิตร่างของสิบหาง คาบูโตะก็มาช่วยชีวิตซาสึเกะที่อยู่ในสภาพปางตายเพราะถูกมาดาระแทงที่หัวใจ พร้อมกับบอกทีมเหย่ยวที่โอโรจิมารุเป็นเป็นคนนำแทนบอกว่า ไม่สนใจเรื่องชิงร่างของซาสึเกะมาเป็นของตน หลังจากที่ตนติดอยู่ในวังวนของอิซานามิทำให้ตนที่ไม่อาจเข้าใจและยอมรับตนได้ โอโรจิมารุใช้ประโยชน์จากตรงนั้นหลอกคาบูโตะ จนทำให้สูญเสียตัวตนไป แต่เพราะอิทาจิใช้อิซานามิได้บอกกับตนว่า ตนไม่ใช่ใครนอกจากตน ทำให้พบสถานที่ที่สามารถกลับไปได้แล้ว ทำให้ตนไม่อยากสูญเสียสถานที่ควรจะกลับไปจึง ทำให้ความรู้สึกที่อิทาจิอยากปกป้องซาสึเกะตรึงไว้ในใจของตน ดังนั้นสิ่งที่ตนต้องทำคือช่วยชีวิตของซาสึเกะ
  • กองทัพเซ็ตซึสีขาว 100,000 ตัว เป็นสิ่งมีชีวิตที่ถูกสร้างขึ้นมาจากงานวิจัยของอุจิวะ มาดาระอัญเชิญเทวรูปมารนอกรีด และฝังเซลล์ของโฮคาเงะรุ่นที่ 1 ไว้ในร่างเทวรูปมารนอกรีด จึงกำเนิด โคลนของโฮคาเงะรุ่นที่ 1 ขึ้นมาคุณภาพต่ำ มีความสามารถเปลี่ยนร่างเป็นคนอื่นได้ ทั้งร่างกายและจักระ โดยที่ไม่มีใครสามารถสัมผัสแยกจักระออกมาได้ และสามารถย้ายร่างกายของเขาไปตามสิ่งของเช่นประตู พื้นดิน ต้นไม้ เป็นต้น โดยเซ็ตซึทุกตัวสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลกันทางโทรจิตให้เซ็ตซึด้วยกันในรัศมีจำกัดได้ ตอนที่ถูกมาดาระสร้างขึ้นมากองทัพเซ็ตซึ มีรูปร่างไม่สมประกอบเพราะว่าแต่ละตัวนั้น บ้างก็มีแขนข้างแค่ข้างเดียว หรือไม่มีขาบ้างเป็นต้น ทำหน้าที่เก็บข้อมูลจากโลกภายนอกจากแต่ละที่มาโดยให้มาดาระ และสามารถใช้เป็นอวัยวะหรือชิ้นส่วนร่างกายเทียม เช่นเมื่อแขนขาขาดสามารถเอาชิ้นส่วนของเซ็ตซึมาฝังใส่ไว้กับตัวจนเป็นร่างกายได้ แต่พวกเซ็ตซึไม่สามารถงอกแขนขาให้กับตนเองใหม่เมื่อขาดไปแล้วได้ แต่ถ้าเอาชิ้นส่วนไปใส่คนอื่นที่บาดเจ็บสามารถฟื้นฟูเหมือนการบริจาคร่างกายได้ หลังจากที่มาดาระตายได้อยู่ในอาณัติของโอบิโตะเพื่อรอมาดาระคืนชีพ ในสงครามโลกนินจาครั้ง 4 อุจิวะ โอบิโตะได้เอายามาโตะที่เคยเป็นหนูทดลองของโอโรจิมารุที่สามารถใช้คาถาไม้ได้เหมือนโฮคาเงะรุ่นที่ 1 ทำให้กองทัพเซ็ตสึมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทำให้มีรูปร่างจากที่ไม่สมประกอบทำให้มีรูปร่างที่สมบูรณ์ ใช้กองทัพเซ็ตซึสีขาว 100,000 ตัว เข้าร่วมสงคราม กับพวกนินจาที่ถูกคืนชีพโดยคาถาสัมปเวสีคืนชีพของคาบูโตะ

 

สมาชิกระดับล่าง

 

  • กุรุกุรุ(เซ็ตซึหน้าม้วน เป็นเซ็ตซึที่มีหน้าม้วนเหมือนหน้ากากที่โอบิโตะเคยใส่ตอนเข้าแสงอุษา) เป็นหนึ่งในกองทัพเซ็ตซึสีขาวที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยฝีมือของมาดาระ ทำหน้าที่ร่วมกับเซ็ตซึสีขาวซีกซ้ายคอยเฝ้าดูแล รักษาโอบิโตะ และต่อมาได้ให้โอบิโตะสวมร่างชั่วคราวเพื่อให้มีร่างกาย กุรุกุรุมีอีกความสามารถที่แตกต่างจากเซ็ตซึสีขาวตัวอื่นๆคือสามารถห่อหุ้มร่างของคนให้ไม่มีร่างกายทำให้มีร่างกายได้ และสามารถควบคุมร่างที่ตนห่อหุ้มได้ด้วย ในสงครามโลกนินจาครั้งที่ 4 หลังจากที่โอบิโตะถูกเซ็ตซึสีดำควบคุมให้คืนชีพมาดาระ ได้ใช้ร่างของยามาโตะเพื่อมีร่างและจักระ ได้สู้กับพวกนินจาพันธมิตร และเสียท่าให้กับกลุ่มเหยี่ยวที่มีโอโรจิมารุเป็นคนสั่งการแทนซาสึเกะ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *