การลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน

 

Image result for การลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชน

 

ภาคเอกชนเป็นตราสารหนี้อีกประเภทหนึ่ง ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับพันธบัตรรัฐบาลแต่เปลี่ยนผู้ออกตราสารจากรัฐบาลมาเป็นบริษัทเอกชน โดยส่วนใหญ่ผู้ออกตราสารจะเป็นบริษัทมหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ การลงทุนในหุ้นกู้ภาคเอกชนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของผู้เกษียณอายุราชการ เพราะเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยงบ้าง แต่ได้รับผลตอบแทนสม่ำเสมอตามเวลาที่กำหนด และในระหว่างที่ยังไม่ครบกำหนดคืนไถ่ถอน คืนเงินต้น หากมีความจำเป็นก็สามารถนำหุ้นกู้มาขายโอนเปลี่ยนมือได้ อย่างไรก็ตามในการลงทุนหุ้นกู้ของภาคเอกชนนั้นจะต้องศึกษาอย่างรอบคอบ ถึงกิจการของบริษัทที่ออกหุ้นกู้ให้ดีและพิจารณาถึงความมั่นคงและความเป็นไปได้ในโครงสร้างธุรกิจเป็นหลัก ห้ามพิจารณาผลประโยชน์ตอบแทนเป็นตัวตัดสินใจ ยกตัวอย่างหุ้นของกลุ่มธุรกิจที่มีความมั่นคง เช่น กลุ่มสถาบันการเงิน กลุ่มประกันภัย กลุ่มขนส่งมวล ชนกลุ่มบันเทิง

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *