ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ การสื่อสาร

 

การสื่อสารของชาติ

การสื่อสารเป็นปัจจัยที่สำคัญยิ่งอย่างหนึ่งในการพัฒนาสร้างสรรค์

ความเจริญก้าวหน้า รวมทั้งการรักษาความมั่นคงและปลอดภัย

ของประเทศด้วย ยิ่งในสมัยปัจจุบัน ที่สานการณ์ของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ

การติดต่อสื่อสารที่รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ ย่อมมีความสำคัญมากเป็นพิเศษ ทุกฝ่ายและทุก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารของประเทศ จึงควรจะได้ร่วมมือกัน

ดำเนินงานและประสานผลงานกันอย่างใกล้ชิดและสอดคล้อง

สำคัญที่สุด ควรจะได้พยายามศึกษาค้นคว้าวิชาการ และเทคโนโลยีอันทันสมัยให้ลึกซึ้งและ

กว้างขวางมาปรับปรุงใช้ด้วยความฉลาดริเริ่มให้พอเหมาะพอสม

กับฐานะและสภาพของบ้านเมืองของเรา เพื่อให้กิจการสื่อสารของชาติมีโอกาสได้พัฒนา

อย่างเต็มที และสามารถอำนวยประโยชน์แก่การสร้างเสริมเศรษฐกิจ สังคม

และเสถียรภาพของบ้านเมืองได้อย่างสมบูรณ์แท้จริง

พระราชดำรัส

พระราชทานเพื่อเชิญลงพิมพ์ในหนังสือที่ระลึกครบรอบ 100 ปี ของการสื่อสารของชาติ

พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน

15 กรกฏาคม 2526

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *