รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ความละอายต่อบาป

“…หากบุคคลใดแม้จะมีความรู้สูง

แต่ขาดหิริโอตตัปปะ

คือไม่มีความละอายต่อบาป

นำความรู้นั้นไปใช้ในทางที่มิชอบ

ก็จะทำให้สังคมเดือดร้อน…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

22 สิงหาคม 2506


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ใจนักกีฬา

ผู้มีใจเป็นนักกีฬา

“…การกีฬานั้น นอกจากจะให้ความสนุกสนาน

และความสมบูรณ์แก่ร่างกายแล้ว

ยังให้ผลดีทางจิตใจได้อย่างมากมาย

นักกีฬาที่ได้รับการฝึกหัดอบรมอย่างดีแล้ว

ย่อมมีใจแน่วแน่ ตัดสินใจได้รวดเร็ว

มีความเพียรพยายามไม่ท้อถอย

และมีความหนักแน่น รู้จักแพ้ รู้จักชนะ รู้จักให้อภัย

ผู้มีใจเป็นนักกีฬา จึงเป็นผู้ที่มีประโยชน์ต่อสังคม

และน่าคบหาสมาคมด้วยอย่างยิ่ง…”

พระบรมราโชวาท

ในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑาประจำปี 2507 ณ กรีฑาสถานแห่งชาติ กรมพลศึกษา

27 พฤศจิกายน 2507

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *