ความสงบหนักแน่นทำให้เกิดความยั้งคิด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ความสงบหนักแน่นทำให้เกิดความยั้งคิด

“…ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรง ความขัดแย้ง ความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้หเกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผล จึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหา และกระทำได้ถูกต้อง พอเหมาะพอดี มีประสิทธิผล…”


จิตใจที่สงบปลอดโปร่งจะใช้ความคิดพิจารณาได้อย่างกว้างขวางและถูกต้องขึ้น

 

“…ความสงบภายใน หรือจิตใจที่ปลอดโปร่งจากสิ่งรบกวนนี้สำคัญมาก ควรจะทำให้มีขึ้น เพราะผู้ที่มีจิตใจสงบจะใช้ความคิดพจารณาของตนได้อย่างขว้างขวางและถูกต้องดีขึ้น ความคิดที่ประกอบด้วยความสงบ มีศักยภาพสูง อาจนำไปใช้คิดอ่านสร้างสรรค์สิ่งที่จะอำนวยความสุข ความเจริญก้าวหน้า ตลอดจนชื่อเสียงเกียรติคุณ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนปรารถนาให้สัมฤทธิผลได้…”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *