อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Albert Einstein

 

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในช่วงพุทธศตวรรษที่ 24-25 และได้รับรางวัลโนเลสาขาฟิสิกส์ในปี พ.ศ.2464 จากาผลงานทฤษฎีการแผ่รงสี (Photoelectric Effect Theories) ซึ่งได้รับรางวับอีกมากมายจากาหลายสถาบัน ไอน์สไตน์เกิดเมื่อวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ.2422 (ค.ศ.1879) ที่เมืองอูล์ม (Ulm) ประเทศเยอรมนี เสียชีวิตเมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2498 (ค.ศ.1955) ที่เมืองนิวเจอร์ซี ประเทศสหรัฐอเมริกา จบการศึกษาด้านฟฟิสิกส์และคณิตศาสตร์จากวิทยาลัยเทคนิค เนื่องจากความสามารถด้านฟิสิกส์ที่โดดเด่นของเขาในปี พ.ศ.2448 เขาได้เขียนบทความเรื่องทฤษฎีสัมพัทธภาพ (Theory of Relativity)ลงในนิตยสารเยอรมนีฉบับหนึ่งที่อธิบายเกียวกับความสัมพันธ์ระหว่างพลังงานกับมวลสารที่เขียนสูตรได้ว่า E=mc2 (Energy) หมายถึง พลังงาน m (mass) หมายถึง มวลสารของวัตถุ และ c หมายถึง ความเร็วแสง ซึ่งเป็นบทความที่ได้รับการยกย่องอย่างมาก อีกทั้งยังนำไปสู่การค้นคว้าเรื่องพลังงานปรมาณู

เนื่องจากไอน์สไตน์ได้อธิบายว่ามวลเพียงเล็ก่น้อยของแร่ชนิดหนึ่ง สามารถเปลี่ยนเป็นพลังงานมหาศาลที่สามารถใช้ในโรงงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ได้อย่างสบาย ต่อมารในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 ไอน์สไตน์เป็นผู้ริเริ่มและควบคุมการผลิตลูกระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกที่มีการทิ้งลงที่เมืองฮิโรซิมา ในวันที่ 6 สิงหาคม  พ.ศ.2488 ซึ่งทำให้มีคนเสียชีวิตทันที 150,000 คน และมีการทิ้งระเบิดปรมาณูลูกที่ 2 ที่เมืองนางาซากิในวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2488 ทำให้มีผู้เสียชีวิต อีก 100,000 คน ส่งผลให้ญี่ปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามและยุติสงครามโลกครั้งที่ 2 การสร้างระเบิดปรมาณูที่พัฒนามาจากทฤษฎีสัมพัทธภาพของเขาถือเป็นอาวุธที่มีความสามารถในการทำลายล้างสูงที่สุดเท่าที่มีการสร้างขึ้นมา นอกจากนี้เขายังให้กำเนิดทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่อธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างอัตราความเร็วและทิศทาง และทฤษฎีการแผ่รงสีที่อธิบายว่าสสารย่อมสูญสบายไป มีเพียงพลังงานเท่รนั้นที่ไม่สูญสลาย เพราะพาลังงานเกิดขึ้นจากสสารที่หายไป และอะตอมไม่ใช่ส่วนที่เบบ็กที่สุดของสาร เพราะฉะนั้นจึงสามารถแยกกออกได้อีก ซึ่งเป็นการล้มล้างทฤษฎีของจอห์นดาลตัน นักฟิสิกส์และเคมีชาวอักฤษที่กล่าวว่าสสารย่อมไม่สูญไปจากโลก เพราะอะตอมเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของสสารที่ไม่สามารถแยกออกได้อีก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *