ระบบนิเวศน์ (Ecosystem)

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Ecosystem

 

ระบบนิเวศน์ เป็นระบบที่ประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตว์ รวมถึงจุลินทรีย์ ทั้งหมดล้วนแต่มีความสำคัญ พึ่งพาอาศัยกันและเกี่ยวข้องกันเป็นระบบทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต โครงสร้างของระบบนิเวศน์ประกอบด้วย กลุ่มสิ่งมีชีวิต (Community) หมายถึงสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยุ่ในระบบนิเวศนั้นที่อาจมีชนิดเดียวหรือมากกว่านั้นก็ได้ แหล่งที่อยู่ (Habitat) หมายถึงบริเวณที่สิ่งมีชีวิตอาศัยอยู่ เช่น หนองน้ำ ทุ่งหญ้า ป่าหนาทึบ บนต้นไม้ เป็นต้น และสิ่งแวดล้อม (Environment) หมายถึง สิ่งที่ไม่มีชีวิตที่อยู่ในระบบนิเวศน์แต่มีความสัมพนธ์กับสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิต เช่น น้ำ อากาศ ดิน แร่ธาตุ แสง เป็นต้น

ระบบนิเวศน์สามารถแบ่งออกได้ 2 ชนิด ได้แก่ ระบบนิเวศน์ในน้ำและระบบนิเวศน์บนบก

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *