การวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเรื่อง work culture

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

 

  1. ให้พิจารณากลยุทธ์ขององค์กร ว่ากำลังเน้นด้านอะไรที่จะไปใช้ในการต่อสู้แข่งขัน เช่น กลยุทธ์ธุรกิจเน้นการแข่งขันด้านนวัตกรรมการ มีสินค้าและบริการใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว แต่พอมาวิเคราะห์ work culture ขององค์กรในปัจจุบันยังมีหลักการทำงานแบบแบ่งตามสายงาน ก็อาจจะมีความเสี่ยงที่ต้องใช้เวลาการประสานงานกันนานและทำให้ไม่สามารถดำเนินการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ในกรณีนี้ HR จะต้องมาจัดทำแผนงานที่พัฒนาปรับเปลี่ยน work culture ให้สอดคล้องกับกลุ่มยุทธศาสตร์ โดยเสนอจัดทำแผนปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน จัดกระบวนการทำงานเพื่อให้องค์กรสามารถปรับเปลี่ยนวิธีดำเนินธุรกิจที่รวดเร็วสอดคล้องกับสถานการณ์การแข่งขัน
  2. วิเคราะห์ค่านิยมของผู้นำและพนักงาน โดยพิจารณาค่านิยมที่ใช้แบบวิธีคิดการปฏิบัติในการทำงานว่าเหมาะสมกับกลยุทธ์และสถานการณ์ทางการตลาดหรือไม่ เช่น กลยุทธ์ที่เน้นแข่งขันการออกสินค้าและการใหม่ๆตลอดเวลา ค่านิยมที่เหมาะสมในการทำงานของผู้นำและพนักงาน คือ ความกล้าเสี่ยงมากขึ้นหรือการเปิดใจรับฟังมีความยืดหยุ่นสูง แต่ถ้าหากยังคงมีค่านิยมที่เน้นการทำงานที่มีรูปแบบมาตรฐานหรือการรวมศูนย์อำนาจในการตัดสินใจก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการทำให้กลยุทธ์ที่จะเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ก่อนคู่แข่งนั้นจะสะดุดติดขัดได้

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *